Оригинални пожелания,
           спомени и любовни sms-и!

СпомениПожеланияЛюбовни СМССтиховеСъновникОракул

Spomen4eta от всички категории

Всички SpOmEnchEtA в Spomenibg.com: qki spomencheta, gotini spomencheta, lubovni spomen4eta, zabavni spomen4eta... Izprashtane na sms spomencheta.ТаКаВа СъМ нЕ сЪм ИдЕаЛна,
ТаКаВа СъМ еМоЦиОнАлНа,
ТаКаВа СъМ нЕ сЕ пРоМеНяМ
За дРуГа НиКоГа Не Се ЗаМеНяМ!!!

9 от 173 гласа

  Гласувай
 

Не Е ВаЖнО Да Си ВсИчКо За ВсИчКи,
а НеЩо За НяКоГо!
За СвЕтА МоЖе Да Си СаМо ЧоВеК,
Но За ЕдИн чОвЕк Да Си ЦеЛиЯт сВяТ!!!

8.9 от 136 гласа

  Гласувай
 

Как Да Ти Кажа Че Те оБичАм,
КоГатО Те ГледаМ с ДруГа Да ВърВиш?
Как Да Ти КаЖа Че По ТеБ сЕ УвлИчаМ,
КогАт0 с РадоСт Не Ме ПозДраВи?
Как Да Ти Кажа Че По Теб КопНея,
КоГато оБиДи БезБроЙ Ми Дари?
Как Да Ти КаЖа чЕ НаСила Се Смея
ЗащоТо ОтВъТре Ме БоЛии!!

9.3 от 166 гласа

  Гласувай
 

ЗнAм,Че тЕ боЛи...
ВиЖдAм Тв0иТе сЪлЗи...
иСкAш Дa Си С мЭн НaлИ.
Но нЯмA дA Ме ИмAш Ти...
С тЕбЕ лЕкО сЪм ЖеСтОкА...
пРоСтО аЗ сЪм СкЪпА сТоКа ..
НяМа Да Ме ПрИтЕжАвАш...
СоРи СлАдЪк СаM OсТаВаШ.

9.1 от 158 гласа

  Гласувай
 

Кфо ИсКаШ сЕгА оТ мЕн!?
Да Не Би ОнАя ДрУгАтА
Да Те ОсТаВи НеЗаДоВоЛеН!
АмМм ПиЧ Аз ДА Не СъМ Ти ИгРаЧкА
нЕ вСеКи ПъТ мОжЕ дА иДвАш ПрИ мЕн
КоГАТо Ти Съ ПлАчКа...

8.7 от 98 гласа

  Гласувай
 

И кФо...оБиЧаМ тЕ...нЕ КрИя!
И КфО?мРаЗиШ мЕ...ХаХа Ще сЕ нАпИя!
С ПрАвЕжИ гАдНи Ми ИзЛиЗаШ...
И ТъПи КуЧкИ мИ ЗаБиВаШ...
и КфО...БоЛи Ме Не оТрИчАм
И зА жАлОсТ ВиНаГи щЕ тЕ ОбИчАм...!

8.5 от 432 гласа

  Гласувай
 

Не СъМ ЛюБоВтА тИ еДиНсТвЕнА,
нО тРуДнО щЕ Ме ЗаБрАвИш!
ЗаЩоТо СъМ Мила, НепоКориМа И ИсТиНсКа!
ЗаЩоТо МиНаВаМ пРеЗ дНиТе тИ
и пАлАвО тЕ пРивЛичаМ,
НадНичаМ ХлАпАшКи В оЧиТе Ти...
И нА НиКоЯ нЕ ПриЛичаМ!

8.8 от 260 гласа

  Гласувай
 

ЗнаМ КоЯ Да БъДа,ЗнаМ ЗаЩо сЪм ЛуДа,
ЗнаМ И КолКо СтРуВа ЦяЛаТа ЦеНа.
ЗнаМ КоГо ЦеЛуВаМ и ЗнаМ КакВо РиСкуВаМ

8.5 от 109 гласа

  Гласувай
 

ЩтЕ дОиДе ДеН дА сИ оТмАщАвАм
И тИ щТе СтРаДаШ,оБеЩаВаМ!
иСкАм Да СъЖаЛяВаШ зА бОлКаТа,
KОяТо Ми ПрИчИнИ
и СъС сЪлЗи нА оЧи
Да KАжЕш "MОлЯ тЕ,пРоСтИ"!!!!

9.1 от 169 гласа

  Гласувай
 

ЦяЛ жИвОт тИ С МеНе сИ ИгРа
и ДоЙдЕ МоМеНтА в КоЙтО оСъЗнА,
Че мЕ ЗаГуБи...
ОбиЧам тЕ Но нЕ щЕ Ти пРоСтЯ...
и СеГа ДоЙдЕ дЕнЯ
В КоЙтО аЗ щЕ ОтМъСтЯ
За ЖиВоТа КоЙтО Ти мИ ПрОпИлЯ

8.8 от 93 гласа

  Гласувай
 

ПрегРъЩай Ме,РаЗпаЛваЙ Ме,ДокОсВаЙ мЕ,
рАзНеЖваЙ мЕ,пРоШепВай Ми ОбиЧам Те -
тАка Ми Е дОбРе!ЦелУваЙ мЕ,СаБличаЙ Ме,
ПоВтарЯй Ми ОбичАм Те-тФоЯ дОпиР ИскаМ Само!!!

9 от 126 гласа

  Гласувай
 

ШшШшт тОвА нЕ е За фСеКи...
ГлЕдА нИ лУнАтА и МиГа уНеМяЛа..
ТаКиВа ЦеЛуВкИ тЯ дО дНеС нЕ е ВиДяЛа..
тОвА сЕ кАзВа сТрАсТ...
Не ПоМнЯ кОя сЪм аЗ,
Но зНаМ чЕ нЕщО сУпЕр Се СлУчВа МеЖдУ нАс...

8.6 от 104 гласа

  Гласувай
 

ОпА, опА оТ бАняТа иЗлиЗаш - ЧуДеСно!
Ся Ш иЗвЪршИм оперАциЯтА леСно.
Не ме гЛеДай вСе еДно,че тЪрсИм нЕиЗвеСтно
и не лЯгаЙ, чеСтно - трЯяш ми отвеСно !!!

8.8 от 69 гласа

  Гласувай
 

Ти Си МноГо FreSh And CoOL,
и Те ХарЕсВам Very Much,
ВедНъЖ Look At Me и
ПосЛе Don`t Forget Me...
СърЦетО Ми е Тик-ТаК For YoU,
ЗаЩотО I LovE YoU...!!!

8.9 от 248 гласа

  Гласувай
 

ВсЕкИ ДеН МиСъЛта За ТеБ...
КаРа Ме Да БъДа НаЙ ЩасТлИвИя чОвЕк На сВеТа...
ВсеКи ДеН ТвОя СиЛуеТ КаРа Ме Да ПоЛуДяВаМ
БеЗ Да зНаМ и аЗ ЗаЩо......!

7.6 от 31 гласа

  Гласувай
 

МоЖеШ дА зАтВоРиШ оЧиТе Си За НеЩа,
КоИтО нЕ иСкАш Да ВиЖдАш,
Но Не МоЖеШ дА зАтВоРиШ сЪрЦеТо Си За НеЩа,
КоИтО нЕ иСкАш Да ЧуВсТвАш!!!

8.4 от 91 гласа

  Гласувай
 
2
 
 


Календар именни дни

Вижте предстоящите именни дни в календара:

 
 


Полезни връзки

Spomenibg.com

Copyright © 2007-2020 Уеб Фокус ЕООД, Всички права запазени