Оригинални пожелания,
           спомени и любовни sms-и!

СпомениПожеланияЛюбовни СМССтиховеСъновникОракул

Класация на потребителите за най-готините Spomen4eta

Класация на най-яките Spomen4eta в Spomenibg.com, направена от вас, потребителите! Гласувайте за любимото си spomen4e, за да влезе в класацията.

КаРаТе Ме Да Се ЧуВсТвАм ДоБрЕ
и Да Се СмЕя На ГлАс,
Но Не ОсЪзНаВаТе КoПеЛеТа,
Че Се СмЕя На ВаС...

9.5 от 104 гласа

  Гласувай
 

ВсЯкА вЕчЕр Си С рАзЛиЧнА жЕнА...
в ЖиВоТа НяМаШ нИтО еДнА. ..
гОлЯмА РаБоТа ,Че ВсЯкА мОжЕ дА сВаЛиШ
сЛеД кАтО нЕзНаЕш КаК дА я ЗаДъРжИш!
ПрЕсТаНи Да Се ПрАвИш На МъЖ.
сТаВаШ СаМо За ВедНъЖ....

9.5 от 109 гласа

  Гласувай
 

Не ИсКаМ дА бЪдА еДнА оТ мНоГоТо
УсПяЛи Да ДоСтИгНаТ лЕгЛоТо Ти...
ИсКаМ Да БъДа ЕдНа От МаЛкОтО
уСпЯлИ дА дОсТиГнАт СъРцЕтО тИ...

9.5 от 117 гласа

  Гласувай
 

Не Ме ХъРеСвЪш..ДрАзНя Те..ДъЛи Ми ПуКъ..?
МаЙ Че Не..!ЯдОсАнЪ Ли СъМ..?ЕдВа Ли..!
Не Ме ТрЕвОжИш Не РаЗбРа Ли...
ГоВоРиШ ДуМи НеЧоВеШкИ..СпРи!!
Не Ми Се СлИшЪт СмЕшКи..!
ИдИ Нъ ДрУгИ Ги РаЗпРаВяЙ..!
БъГаЖъ СтЯгАй И ОтПаРаЙ..!
Зъ МеН УбИдИ Не ПеСтИш..
БеЗиНтЕрЕсЕн Си И нЕ ВъРвИш...!
КаКвО Ще КаЖеШ Ти Дъ СпРеШ...?!
АлОо МоЖе Дъ УмРеШ..!!
ЧоВеЧе ГлЕдЪй Си ТвОя ЖиВоТ...
И Ни Се ПрАвИ Нъ ИдИоТ...!!!

9.4 от 94 гласа

  Гласувай
 

Щом оТвоРя очИ и сПрА дА мЕчТаЯ...
ЛюБовТа иЗчЕзВа и оТн0в0
иДвА кРаЯ нА нАдЕжДаТа и мЕчтИтЕ...
оТн0в0 иДвА рЕд нА сАм0тАтА и СъЛЗиТе..

9.3 от 32 гласа

  Гласувай
 

ViDqH DeNq BeZ SlAnCe I Ne Se UpLaShIh ...
ViDqH NoShTa BeZ LuNa I Ne Se StReSnAh....
PoMiSliH Si JiVoTa Si BeZ TeB I Se PoBuRkAh!!!

9.3 от 74 гласа

  Гласувай
 

Как Да Ти Кажа Че Те оБичАм,
КоГатО Те ГледаМ с ДруГа Да ВърВиш?
Как Да Ти КаЖа Че По ТеБ сЕ УвлИчаМ,
КогАт0 с РадоСт Не Ме ПозДраВи?
Как Да Ти Кажа Че По Теб КопНея,
КоГато оБиДи БезБроЙ Ми Дари?
Как Да Ти КаЖа чЕ НаСила Се Смея
ЗащоТо ОтВъТре Ме БоЛии!!

9.3 от 166 гласа

  Гласувай
 

Az syM mAlko k0tence, k0et0 myrKa...
Ne mE zAkachAi, cHe k0tet0 shTe sE p0byrKa!
ShTe si igrAq s tEb kAt0 s mishLenCe,
shTe tE drAskAm, a ti shTe plAchEsh kAt0 dEtence!!!

9.2 от 154 гласа

  Гласувай
 

EdIn DeN ToI Si ZaMiNa I Az OsTaNaH SaMa.
DyLgO GLeDaH sLeD NeGo I IsKaH Da ViKNa "eLa".
KrAi MeN MiNaVaHa HoRa ZaBaRzAnI Za SvOiTe DeLa.
EdNo MoM4eNcE Me PoPiTa "KaKi4Ko Za6tO Si SaMa?".
PoGLeDnaH MoM4eNcEtO MiLo, PoGaLiH Go NeJnO S RaKa.
PrEgLaTnAh SaLzItE GoR4iVo I TrAgNaH v JiVoTa SaMa!

9.2 от 174 гласа

  Гласувай
 

АдСкИ сИ гОтИн,ЗнАеШ гО,нАлИ?...
ХлЪтВа пО тЕбЕ вСяКа До ЕдНа,
АкO тИ оТкАЖе Тя Не Е жЕнА...
МнОгО сИ сЕкСи,зНаЕш Го,НаЛи?
МъЖ,нО бЕз КоМпЛеКсИ оТ дАлЕч ЛиЧи...
ВсИчКи нАднИчАт В тВоеЕто лЕгЛо,
НеКа тИ зАвИжДаТ,иМа За кАкФо!!!

9.2 от 54 гласа

  Гласувай
 

Не мИ пУкЪ За вАс мОмЧеТъ,
нЕ мИ пУкЪ зА тЪпАтЪ лЮбОф.
Аз сЪм пРоСтУ еДнА КуЧкЪ БеЗ сЪрЦе
ЩоТу еДиН НеЩаСтНиК мИ гУ ВзЕ....!!!

9.2 от 80 гласа

  Гласувай
 

Az MoGa BoLkAtA Da SkRiQ
I VsIcHkO MoGa Da TyRpQ...
nO LiUbOvTa KyM tEb Da SkRiQ...
PrOsTi,nO TrUdNu E ToVa

9.2 от 57 гласа

  Гласувай
 

КрАсИвА, мНоГо ДиВа, зАкАчЛиВа, ЗаЯдЛиВа,
рЯдКо ПрОщАвА, нО вИнАгИ сИ зАсЛужАвА!
Ей ТвА Съм Аз И нЕ ми ПуКа За Вас

9.2 от 139 гласа

  Гласувай
 

Не Си МиСлИ,Че Те оБиЧъМ,
ЩоМ Ти Се ЛюБуФъМ..
Нъ ПъЗаРъ ВсИчКу ГлЕдЪм,
Ну Не ФсИчКу Си КуПуФъМ

9.2 от 41 гласа

  Гласувай
 

ОгЛеДаЙ Ме БаВнО, ВиЖ Ме ДоБрЕ,
СъРцЕтО Си ДрЪж, Да Не ВзЕмЕ Да СпРе.
МоГа Да ОбИчАм, МоГа И Да МрАзЯ,
ВсИчКо ДеТо Е ПрЕд МеН, ЗнАеШ, Че Го ГаЗя.

9.1 от 192 гласа

  Гласувай
 

ЗнAм,Че тЕ боЛи...
ВиЖдAм Тв0иТе сЪлЗи...
иСкAш Дa Си С мЭн НaлИ.
Но нЯмA дA Ме ИмAш Ти...
С тЕбЕ лЕкО сЪм ЖеСтОкА...
пРоСтО аЗ сЪм СкЪпА сТоКа ..
НяМа Да Ме ПрИтЕжАвАш...
СоРи СлАдЪк СаM OсТаВаШ.

9.1 от 158 гласа

  Гласувай
 

ЩтЕ дОиДе ДеН дА сИ оТмАщАвАм
И тИ щТе СтРаДаШ,оБеЩаВаМ!
иСкАм Да СъЖаЛяВаШ зА бОлКаТа,
KОяТо Ми ПрИчИнИ
и СъС сЪлЗи нА оЧи
Да KАжЕш "MОлЯ тЕ,пРоСтИ"!!!!

9.1 от 169 гласа

  Гласувай
 

ВаЛи Ли? - Не ТоВа БяХа МоИтЕ СъЛзИ.
ИсКаМ Ли Те? - Не ВеЧе Те ИмАх.
ЩаСлИвА Ли СъМ? - Да ЗаЩоТо Си ДаЛеЧе.
МрАзЯ Ли Те? - Не ВеЧе Си Ми БеЗрАзЛиЧеН...

9.1 от 112 гласа

  Гласувай
 

гЪзАр Го ДаВаШ и РеСпЕкТ пОлУчАвАш.
Аре Не Се ПрАй На НаДуФкА
Ше Те СмАчКаМ С тОкЧеТо На МоЯтА оБуВкА.
пРЕд МеН Не Се ОтВаРяЙ,а УсТаТа Си ЗаТвАрЯй.
ПиЧ Аз СъМ дРуГа КлАсА -
МаХаЙ Се ЩоМ Не Ти ИзНаСя!!

9.1 от 62 гласа

  Гласувай
 

ТаКаВа СъМ нЕ сЪм ИдЕаЛна,
ТаКаВа СъМ еМоЦиОнАлНа,
ТаКаВа СъМ нЕ сЕ пРоМеНяМ
За дРуГа НиКоГа Не Се ЗаМеНяМ!!!

9 от 173 гласа

  Гласувай
 
 

Календар именни дни

Днес е 11 Юли! На този ден празнуват всички с името Олег, Олга, Оля. ЧЕСТИТО на всички именници!

 
 


Полезни връзки

Spomenibg.com

Copyright © 2007-2020 Уеб Фокус ЕООД, Всички права запазени