Оригинални пожелания,
           спомени и любовни sms-и!

СпомениПожеланияЛюбовни СМССтиховеСъновникОракул

Spomen4eta от всички категории

Всички SpOmEnchEtA в Spomenibg.com: qki spomencheta, gotini spomencheta, lubovni spomen4eta, zabavni spomen4eta... Izprashtane na sms spomencheta.КаРаТе Ме Да Се ЧуВсТвАм ДоБрЕ
и Да Се СмЕя На ГлАс,
Но Не ОсЪзНаВаТе КoПеЛеТа,
Че Се СмЕя На ВаС...

9.5 от 104 гласа

  Гласувай
 

ВаЛи Ли? - Не ТоВа БяХа МоИтЕ СъЛзИ.
ИсКаМ Ли Те? - Не ВеЧе Те ИмАх.
ЩаСлИвА Ли СъМ? - Да ЗаЩоТо Си ДаЛеЧе.
МрАзЯ Ли Те? - Не ВеЧе Си Ми БеЗрАзЛиЧеН...

9.1 от 112 гласа

  Гласувай
 

КрАсИвА, мНоГо ДиВа, зАкАчЛиВа, ЗаЯдЛиВа,
рЯдКо ПрОщАвА, нО вИнАгИ сИ зАсЛужАвА!
Ей ТвА Съм Аз И нЕ ми ПуКа За Вас

9.2 от 139 гласа

  Гласувай
 

КоГаТо ВиДиШ, чЕ еДнА лЮбОв УмИрА
и Ти Не МоЖеШ с НеЯ дА уМрЕш,
РаЗбИрАш, Че МеЧтИтЕ сА иЗмАмА,
чЕ сИ оБиЧаЛа, А оБиЧ вСъШнОсТ нЯмА,
чЕ лЮбОвТа Е бОлКа ОтМаЛяЛа,
чЕ сИ БиЛа ЩаСтЛиВа, А нЕ сИ рАЗбраЛа

9 от 44 гласа

  Гласувай
 

КоГаТо сИ ЛесЕн-Не Си ИнТеРеСеН!!!
А аКо МиСлИш дА мИ сЕ ПраИш -
По-ДобрЕ Да мЕ ЗаБрАиШ!!!
НаПеРеНо ВъРвя, ДуПеТо ВъРтЯ...
Но Не Си МиСлИ чЕ КрАкАтА сИ нА 2 БеЗ 10
зА тЕбЕ щЕ ДъРжА!!!

9 от 52 гласа

  Гласувай
 

РаЗлИчнЪ сЪмМ..Не сЪъМ БаНаЛна!
иДеаЛна СъЪм.. нЕ, чЕ сЪм НаХаЛна!
Не мОжЕш дЪ Ме иМаШ.. нЕ, Че сЕ НаДуФъМ!
СкрОмНъ сЪм!
Oт фСиЧкИ жЕнИ, КоИту ИсКъШ, Най-СкЪпу СтРуФъМ!!!!

8.1 от 31 гласа

  Гласувай
 

Не Ме ХъРеСвЪш..ДрАзНя Те..ДъЛи Ми ПуКъ..?
МаЙ Че Не..!ЯдОсАнЪ Ли СъМ..?ЕдВа Ли..!
Не Ме ТрЕвОжИш Не РаЗбРа Ли...
ГоВоРиШ ДуМи НеЧоВеШкИ..СпРи!!
Не Ми Се СлИшЪт СмЕшКи..!
ИдИ Нъ ДрУгИ Ги РаЗпРаВяЙ..!
БъГаЖъ СтЯгАй И ОтПаРаЙ..!
Зъ МеН УбИдИ Не ПеСтИш..
БеЗиНтЕрЕсЕн Си И нЕ ВъРвИш...!
КаКвО Ще КаЖеШ Ти Дъ СпРеШ...?!
АлОо МоЖе Дъ УмРеШ..!!
ЧоВеЧе ГлЕдЪй Си ТвОя ЖиВоТ...
И Ни Се ПрАвИ Нъ ИдИоТ...!!!

9.4 от 94 гласа

  Гласувай
 

кОгАтО НяМа КаКвО дА мИ кАжЕтЕ -
УсТа Не ОтВаРяйТе!
KoГаТо НяМа КаКвО дА Ми ПоКаЖеТе -
Не Се ОтВаРяЙтЕ !...
и КоГаТо Не ВдЯвАтЕ -
зАеБеТе Да РаЗсЪжДаВаТе...

8.6 от 36 гласа

  Гласувай
 

Щом оТвоРя очИ и сПрА дА мЕчТаЯ...
ЛюБовТа иЗчЕзВа и оТн0в0
иДвА кРаЯ нА нАдЕжДаТа и мЕчтИтЕ...
оТн0в0 иДвА рЕд нА сАм0тАтА и СъЛЗиТе..

9.3 от 32 гласа

  Гласувай
 

Не ИсКаМ дА бЪдА еДнА оТ мНоГоТо
УсПяЛи Да ДоСтИгНаТ лЕгЛоТо Ти...
ИсКаМ Да БъДа ЕдНа От МаЛкОтО
уСпЯлИ дА дОсТиГнАт СъРцЕтО тИ...

9.5 от 117 гласа

  Гласувай
 

ЗаЩо СъРцЕтО Ти Е ЛеД.
ЗаЩо Се ВлЮбИх ТоЧнО В ТеБ..!?!
ЗаЩо РеШи ТаЗ СъДбА Да Си ИгРаЕ С ЛюБоВтА..!?!?

8.5 от 51 гласа

  Гласувай
 

Не ВиЖдЪш Ли ОчИтЕ Ми Съ ПъЛнИ СъС СъЛзИ.
Не ВиЖдЪш Ли ОтНоВо Те ЖеЛаЯ
И ИсКъМ ВсИчКо Дъ Е КаКтО Бе ПрЕдИ...!!!

8.8 от 41 гласа

  Гласувай
 

ХаРеСвЪш Ме НаЛи..ХАхахХА.....
Че KоЙ Не ХъРеСвЪ ХуБъВи ЖеНи..?!?

7.8 от 34 гласа

  Гласувай
 

Не Си МиСлИ,Че Те оБиЧъМ,
ЩоМ Ти Се ЛюБуФъМ..
Нъ ПъЗаРъ ВсИчКу ГлЕдЪм,
Ну Не ФсИчКу Си КуПуФъМ

9.2 от 41 гласа

  Гласувай
 

ViDqH DeNq BeZ SlAnCe I Ne Se UpLaShIh ...
ViDqH NoShTa BeZ LuNa I Ne Se StReSnAh....
PoMiSliH Si JiVoTa Si BeZ TeB I Se PoBuRkAh!!!

9.3 от 74 гласа

  Гласувай
 

гЪзАр Го ДаВаШ и РеСпЕкТ пОлУчАвАш.
Аре Не Се ПрАй На НаДуФкА
Ше Те СмАчКаМ С тОкЧеТо На МоЯтА оБуВкА.
пРЕд МеН Не Се ОтВаРяЙ,а УсТаТа Си ЗаТвАрЯй.
ПиЧ Аз СъМ дРуГа КлАсА -
МаХаЙ Се ЩоМ Не Ти ИзНаСя!!

9.1 от 62 гласа

  Гласувай
 
3
 
 


Календар именни дни

Вижте предстоящите именни дни в календара:

 
 


Полезни връзки

Spomenibg.com

Copyright © 2007-2020 Уеб Фокус ЕООД, Всички права запазени